PMD spesifikasyonu açısından fiber kablo tedarikçimden ne isteyebilirim?

OFS, müşterinin fiber PMD ve kablo PMD arasında bir korelasyon kuran ve uygulamanın ihtiyaçlarını karşılamak için kablolu bir fiber LDV değeri sağlayan kablo üreticisinden alınan verileri ısrarla önermesini önerir. PMD kablo yapımında da bazı bağımlılıklar gösterebileceğinden, ilgili kablo türünü en çok temsil eden PMD spesifikasyonlarını öneririz. Spesifikasyonlarda bildirilen verilerin tekrarlanabilir ve dolayısıyla anlamlı olması için kalite güvence programları da mevcut olmalıdır.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.