Şartnameler

 1. Genel Olarak Yapısal Kablolama Teknik Şartnamesi
 2. Botaş Tamamlama Güzergâhları Teknik Şartnamesi – Superonline
 3. Fiber Optik Altyapı Teknik Şartnamesi – Superonline
 4. Yangın Algılama ve Alarm Tesisatı Teknik Şartnamesi – EMO
 5. Veri İletişimi Tesisatı Teknik Şartnamesi – EMO
 6. TV Tesisatı Teknik Şartnamesi – EMO
 7. Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Teknik Şartnamesi – EMO
 8. Telefon Tesisatı Teknik Şartnamesi – EMO
 9. Seslendirme Tesisatı Teknik Şartnamesi – EMO
 10. Merkezi Saat Sistemi Teknik Şartnamesi – EMO
 11. Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Teknik Şartnamesi – EMO
 12. Kartlı Giriş Santrali Teknik Şartnamesi – EMO
 13. Jeneratör Tesisatı Teknik Şartnamesi – EMO
 14. Alçak Gerilim Hattı Tesisatı Teknik Şatnamesi – EMO
 15. Asansör Tesisatı Teknik Şartnamesi – EMO
 16. CCTV Tesisatı Teknik Şartnamesi – EMO
 17. Gaz İhbar Santrali Tesisatı Teknik Şartnamesi – EMO
 18. Güvenlik Santrali Teknik Şartnamesi – EMO
 19. İBB Fiber Optik Altyapı Teknik Şartnamesi
 20. Konya Gar ve Peronlara Kamera Sistemi Takviyesi Teknik Şartnamesi
 21. Kültür ve Turizm Bakanlığı Emek Binası Teknik Şartnamesi
 22. Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Teknik Şartnamesi R00_20090612 – DSİ
 23. Aydınlatma-Topraklama-Yıldırımdan Korunma-Yangın İhbar Sistemleri Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 24. Baraj Ölçüm Cihazları Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 25. Baraj Projesi Yapım Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 26. Beton İşleri Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 27. Boya İşleri Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 28. Cam Takviyeli Plastik (CTP) Borular Genel Teknik Şartnamesi R00_20140827 – DSİ
 29. Cebri Boru İşleri Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 30. Delgi Ve Enjeksiyon İşleri Teknik Şartnamesi R00_20061110 (07.11.2012 tarihinden itibaren kullanılmayacaktır.) – DSİ
 31. Demir İşleri Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 32. Dolgu İşleri Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 33. Drenler Ve Drenaj İşleri Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 34. Generatör İşleri Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 35. Geotekstil-Geomembran Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 36. Geotekstil-Geomembran Teknik Şartnamesi R01_20120912 – DSİ
 37. Geotekstil-Geomembran Teknik Şartnamesi R02_20141208 – DSİ
 38. Geotekstil Mamuller İçin Teknik Şartname R00_20141208 – DSİ
 39. Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel Teknik Şartnamesi R00_20070417 – DSİ
 40. Hidrojeolojik Etüt Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 41. İçme Kullanma Ve Endüstri Suyu Temini Projesi Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 42. İçmesuyu Arıtma İşleri (Proses) Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 43. İçme Suyu Arıtma Tesisi Elektro Mekanik Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 44. İçmesuyu Boru Hatları Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 45. İçmesuyu Dezenfeksiyon Genel Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 46. İdari Ve Müteferrik İşler Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 47. Isıtma Havalandırma Ve Klima Sistemleri Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 48. Islah Ve Taşkın Koruma Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Genel Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 49. Izgara Ve Kapak İşleri Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 50. Jeoteknik Etüt Şartnamesi R00_20110825 – DSİ
 51. Jeoteknik Etüt Şartnamesi R01_20160111 – DSİ
 52. Kalite Kontrol Teknik Şartnamesi R00_20160513 – DSİ
 53. Kamulaştırma Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Teknik Şartnamesi R00_20070430 – DSİ
 54. Kanalizasyon Hatları Yapım İşleri Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 55. Kazı İşleri Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 56. Malzemeleri İdare Tarafından Temin Edilen Sulama Şebekeleri İnşaatı Uygulama Genel Teknik Şartnamesi R00_20160817 – DSİ
 57. Master Plan-Planlama Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 58. Mühendislik Hidrolojisi Hizmetleri Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 59. Prefabrike Betonarme Yapı Elemanları İle İlgili Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 60. Proje Tanıtım Dosyası Ve ÇED Raporu Hazırlanması İşi Genel Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 61. Sanat Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 62. Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) İnşaat Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 63. Sulama İnşaatı İşleri Kapsamında Yapılacak İşletme, Bakım ve Onarım Teknik Şartnamesi (24 Ay) R00_20160817 – DSİ
 64. Sulama İnşaatı İşleri Kapsamında Yapılacak İşletme, Bakım ve Onarım Teknik Şartnamesi (36 Ay) R00_20160817 – DSİ
 65. Sulama Şebekesi İnşaatı Genel Teknik Şartnamesi R00_20160817 – DSİ
 66. Sulama Tesislerinde Sanat Yapıları İnşaatı Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 67. Sulama Ve Drenaj Uygulama Proje Yapım İşi Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 68. Su Sondajı Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 69. Su Sondajı Teknik Şartnamesi R01_20110509 – DSİ
 70. Şalt Sahası Çelik Konstrüksiyonu Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 71. Tarımsal Ekonomi Planlama Ve Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 72. Telefon, Anons Sistemleri Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 73. Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik Şartnamesi R00_20121107 – DSİ
 74. Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik Şartnamesi R01_20160111 – DSİ
 75. Terfi Merkezi İnş E+M Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 76. Terfi Merkezi Proje Yapım Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 77. Türbin Ve Giriş Vanası Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 78. Vana İşleri Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 79. Vinç İşleri Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 80. Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) Borular Genel Teknik Şartnamesi Değişen Metin 20160209 – DSİ
 81. Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) Borular Genel Teknik Şartnamesi R00_20150817 – DSİ
 82. Zemin Ve Kayaçlarda İyileştirme Ve Güçlendirme İşleri Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ
 83. Zonlu Toprak Ve Kaya Dolgu Barajlar İnşaat Teknik Şartnamesi R00_20061110 – DSİ