OTDR

OTDR

 1. Absorption loss (Soğurma kaybı) nedir?
 2. Acceptance angle (Uygun Açı) nedir?
 3. Adapter (Adaptör) nedir?
 4. Amplification (Güçlendirme) nedir?
 5. Armoring (Zırhlandırma) nedir?
 6. Attenuation (Zayıflama) nedir?
 7. Avalanche diode (Yığın Diyot) nedir?
 8. Backscatter (Geriyayılım) nedir?
 9. Bandwidth (Bantgenişliği) nedir?
 10. BASK nedir?
 11. Bend loss (büküm kaybı) nedir?
 12. Bend Radius (büküm yarıçapı) nedir?
 13. BER (BitErrorRate) (Bit Hata Oranı) nedir?
 14. C-OTDR ne anlama geliyor?
 15. Chromatic dispersion (Renklerin Dağılımı) nedir?
 16. Cladding (Kaplama) nedir?
 17. Connector (Konnektör) nedir?
 18. Core (merkez eleman) nedir?
 19. Coupler (Bağlayıcı) nedir?
 20. dB (desibel) nedir?
 21. dBm (desibelmeter) nedir?
 22. dBr (desibelratio) nedir?
 23. Dispersion (Dağılım) nedir?
 24. Dynamic range (dinamik mesafe) nedir?
 25. Eccentricity (Merkezlenmeme) nedir?
 26. FDDI (fiber distributed data interface) nedir?
 27. Ferrule (Sınırlayıcı çember) nedir?
 28. FTTx (Fiber to the…) nedir?
 29. Home Connected (HC) nedir?
 30. Home Passed (HP) nedir?
 31. Home Served (HS) nedir?
 32. Index matching gel (indeks eşleştirici sıvı) nedir?
 33. Infrared (kızılötesi) nedir?
 34. Insertion loss (Girinti Kaybı) nedir?
 35. Jacket (Dış kaplama) nedir?
 36. Jumper nedir?
 37. Konnektör ucunun temizlik ve muayenesi neden önemlidir?
 38. Laser nedir?
 39. Launch Kablosu nedir?
 40. Loose tube construction ( seyrek yapılı) nedir?
 41. Macrobend nedir?
 42. Mechanical splice (Mekanik Ek) nedir?
 43. MFD nedir?
 44. Microbend nedir?
 45. Monomode fiber nedir?
 46. Multimode fiber nedir?
 47. Node nedir?
 48. Numerical aperture (NA) (Nümerick aralık) nedir?
 49. ODF, ODN, OLT, ONT nedir?
 50. Ölü bölge nedir?
 51. OTDR nedir?
 52. OTDR’da hangi marka, model veya modülü tercih etmeliyim?
 53. P-OTDR ne anlama geliyor?
 54. P2P (Point to Point) nedir?
 55. Patchcord nedir?
 56. Pigtail nedir?
 57. PLC (Planar Lightwave Circuit) nedir?
 58. PON (Pasif Optik Ağ) nedir?
 59. Power budget (Güç Kayıp Toplamı) nedir?
 60. Primary coating (Buffer, buffer coating, primary buffer.) nedir?
 61. Rayleigh scatter nedir?
 62. Refraction (Kırılım) nedir?
 63. Refractive index (Kırılım indeksi) nedir?
 64. Sheath nedir?
 65. Snell yasası nedir?
 66. Star coupler nedir?
 67. Tight-buffered cable (sıkıtamponlu kablo) nedir?
 68. VoIP nedir?
 69. Wavelength division multiplexing (WDM) (dalgaboyu bölüm çarpanı) nedir?
 70. Window nedir?