PMD

İngilizce: Polarization Mode Dispersion. Türkçe: Polarizasyon mod dispersiyonu. Dispersiyonu sıfırdan farklı fiber (NZDF) ribbon kablolar, şehiriçi abone hatlarının yanısıra yüksek hızlı uzak mesafe haberleşme ağlarında da kullanılmaktadır. Yüksek hızlı uzak mesafe veri iletimi düşük polarizasyon mod dispersiyonu (PMD) gerektirdiğinden, bu tip fiberlerin PMD performanslarının bilinmesi çok önemlidir. Bu çalışmada, çeşitli mekanik ve çevresel koşullar altındaki fiber ribbon kabloların PMD performansı deneysel olarak incelenmiştir. Sonuçlar, IEC-794-1-E Standardlarına uygun gerilme, sıkıştırma, burulma ve bükülmenin, belirgin bir PMD değişimine neden olmadığını göstermektedir. Ancak, esneme testinde %24’lük titreşim testinde de %12’lik değişimler tespit edilmiştir. Ayrıca titreşim genliğinin PMD üzerindeki etkisinin, titreşim frekansınınkinden daha büyük olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar, kablo kurulumu sırasında oluşabilecek mekanik koşulların ve havai kablolar için rüzgarın PMD üzerindeki etkisinin anlaşılması açısından önemlidir.

« Terimler Sayfasına Dön