Minimum ölçülebilir PMD uzunluğu neden bağımlıdır?

PMD katsayısı, ps / km1 / 2 birimleri ile, PMD’nin elyaf uzunluğu boyunca oluşma oranını belirtir. Sabit bir uzunluk için ps birimleri ile bir “PMD değeri” ölçülebilir. Test setleri, ölçülebilir en düşük PMD değerine sahiptir. Düşük PMD katsayısına sahip fiber için, doğru ölçüm için uzun bir lif uzunluğu gerekir. Örneğin, 0.02 ps / km1 / 2 fiber minimum PMD’si 0.1 ps olan bir interferometrik test seti kullanılarak ölçülürse, fiber 25 km’yi gerektirir.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.