Endüstriyel ısıtma sistemlerinde ısıtıcı kablo arızalandığında can ve mal güvenliği tehlikesi var mıdır?

Hayır, yoktur. Sistem kaçak akım rölesi ile kontrol edildiğinden dolayı herhangi bir arıza durumunda devre enerjisini otomatik olarak kesecektir.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.