Konnektör

İngilizce: Connector. Kolaylıkla tak-çıkar yapmaya izin veren bağlantı elemanı.

« Terimler Sayfasına Dön