Konnektörlerde Geçiş Kaybı Ne Demektir?

Konnektör bağlantı noktasında bir taraftan gönderilen ışığın bir kısmı, konnektörden geçerek diğer fiber optik kabloya geçiş yapar. Geçen ışığın gönderilen ışığa oranına geçiş kaybı denir. Buradaki kayıpların ana nedeni yine fiber optik konnektörün kalitesi ile ilgilidir. Çünkü fiberler birbirine ne kadar iyi temas ederlerse kayıplar o kadar düşüktür.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.