Konnektörlerde Geri Dönüş Kaybı Ne Demektir?

Fiber Konnektörler genelde karşılıklı olarak birbirine temas ederler. Temas eden yüzey ne kadar temiz ise o kadar iyi bir geçiş sağlanır. Yani konnektör yüzeyinin kalitesi ve konnektörün kendi kalitesi iyi bir geçiş için çok önemlidir. Bir uçtan gönderilen ışığın bir kısmı karşıya geçerken bir kısmı ise geri yansır. Geri yansıyan ışığın geçen ışığa oranı ise “Geri Dönüş Kaybı (Reflection Loss – RL)” olarak adlandırılır. Genel olarak SM konnektörlerde Geri Dönüş Kaybının 45dB civarında olması gerekir. Geri Dönüş kaybı değeri ne kadar yüksekse konnektör o denli iyidir. Konnektörler birbirine takıldığında fiberler tam temas etmezlerse arada bir hava duvarı oluşur ve bu hava duvarı daha fazla ışığın geriye yansımasına neden olur. Böylece geri dönüş kaybı 14 dB seviyelerine kadar düşebilir.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.