Endüstriyel ısıtma sistemlerinde self re güle ısıtıcı kabloların noktasal olarak arıza tespitini nasıl yaparım?

Elinizde Raychem ısıtma kabloları için özel tasarlanmış olan arıza tespit cihazı Det-3000 mevcut ise hasarlı noktayı metresel olarak tespit edebilirsiniz. Eğer elinizde bu cihaz mevcut değil ise sırası ile aşağıdaki testlerden olması ihtimalini düşündüğünüz durumlardan birini uygulayabilirsiniz.

1. Isıtıcı kablonun Faz ve Nötr iletkenleri arasında kısa devre var ise; Bu şekilde bir arıza durumu düşünüldüğünde ısıtma kablosunun sadece Faz ve Nötr uçlarından bakınız. Resim-1, direnç ölçümü yapılarak gerekli olan bilgiler toplanır ve aşağıdaki formül 1.1‘ı kullanılarak hesaplanan arıza noktası yaklaşık olarak A noktasından B noktasına doğru, kablonun toplam uzunluğu üzerinden yüzdesel olarak ifadesidir.

NOT: A noktasını kutu tarafı olarak, B noktası ise kablo sonlandırma kısmı olarak düşünülmüştür.

D = A / (A+B) * %100 (Formül 1.1)

isitma-kablosu1

Resim-1: Faz ve Nötr arası kısa devre olmuş ısıtma kablosu

Örnek-1
A=1,2 ohms
B=1,8 ohms

Arıza noktası: D = 1,2/(1,2+1,8)*100=%40 arıza noktası toplam
Kablo boyunun A tarafından B tarafına doğru yaklaşık olarak %40’da dır.

2. Isıtıcı kablonun dış kılıfında hasar meydana gelmiş ve toprak ucu kısa devre olmuş ise bu şekilde bir arıza durumu düşünüldüğünde ısıtıcı kablonun iletken uçları kısa devre edilir ve direnç ölçümü yapacağınız cihazın bir ucunu buraya diğer ucunu ise toprak olarak kullandığımız örgüye takarak ölçüm yaparız. (bakınız Resim-2) Ardından elde ettiğimiz değerleri yukarıda 1. bölümde kullanmış olduğumuz formül 1.1’i kullanarak hesaplanan arıza noktası yaklaşık olarak A noktasından B noktasına doğru, kablonun toplam uzunluğu üzerinden yüzdesel olarak ifadesidir.

NOT: A noktasını kutu tarafı olarak, B noktası ise kablo sonlandırma kısmı olarak düşünülmüştür.

isitma-kablosu2

Kablo dış kılıfında hasar meydana gelen ısıtma kablosu

Resim2: Kablo dış kılıfında hasar meydana gelen ısıtma kablosu

3. Isıtma kablosunun koptuğunu yada büyük bir zarar aldığı düşünüldüğünde; Bu şekilde bir arızanın meydana geldiği düşünülür ise ısıtıcı kablo iletken uçlarının direnç değeri ilgili cihaz ile Resim-3 deki gibi ölçülerek, veriler toplanır ve aşağıdaki verilen formül 1.2 kullanılarak hesaplanan arıza noktası yaklaşık olarak A noktasından B noktasına doğru, kablonun toplam uzunluğu üzerinden yüzdesel olarak ifadesidir.

NOT: A noktasını kutu tarafı olarak, B noktası ise kablo sonlandırma kısmı olarak düşünülmüştür.

D = (1/A) / (1/A + 1/B) * %100 (Formül 1.2)

isitma-kablosu3

Örnek-2
A=100 ohms
B=25 ohms

Arıza noktası = D = (1/100) / (1/100 + 1/25) * %100 = %20 arıza noktası toplam kablo boyunun yaklaşık olarak A tarafından B tarafına doğru %20’de dir.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.