Elektrikli yerden ısıtma sistemlerinde ahşap zeminde uygulanır mı?

Zemine döşenecek Ahşap esaslı malzemenin 1cm geçmemesine ve ısıtıcı kablolun kesinlikle 10W/m olmasına dikkat edilmelidir. Çünkü zemin sıcaklığı 25ºC geçtiğinde ahşap’ın kuruyarak çekilmesine ve bunun sonucu olarak da zemindeki döşemeye zarar verir.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.