Birinci Adım – Mesafe
Kablo Mesafesi
(Sistemde ölçülen uzaklık.)

Km Başına Kayıp

(Bu değer kablo üreticisinden temin edilmelidir.)
dB/Km
Toplam Fiber Kaybı
(Kablo Mesafesi x Km başına kayıp)
dB
İkinci Adım – Toplam Konnektör Kaybı
Konnektör Eşi Kaybı

(Kurulum için izin verilen maksimum konnektör çifti kaybı, bu değer sistem tasarımcısı tarafından belirlenmelidir. ANSI / TIA / EIA-568-B.3, maksimum 0,75 dB değerini önermektedir.)
dB
Konnektör Çiftleri Sayısı

(Bu, son ekipmana takılan konektörleri içermez.)
Toplam Konnektör Kaybı
(Konektör Çifti Kaybı x Konektör Çifti Sayısı)
dB
Üçüncü Adım – Toplam Ek Kaybı
Bireysel Ekleme Kaybı

(Kurulum için izin verilen maksimum ek yeri kaybı bu değer sistem tasarımcısı tarafından belirlenmelidir. ANSI / TIA / EIA-568-B.3, kaynaştırma veya mekanik ekleme için maksimum 0,3 dB değerini önermektedir.)
dB
Eklerin Sayısı

(Bu, kaynaştırma ve mekanik eklemeleri içerir.)
Toplam Ek Kaybı
(Bireysel Ekleme Kaybı x Eklenti Sayısı)
dB
Dördüncü Adım – Toplam Diğer Komponentler Kaybı
Optik Bypass Switch Kaybı

(Bu değer, switch üreticisinden alınmalıdır.)
dB
Optik Bölücü Kaybı

(Bu değer, ayırıcı üreticisinden alınmalıdır.)
dB
Diğer Optik Bileşenler Kaybı
(Diğer optik bileşenlerin bir örneği pasif konsantratörlerdir, burada anahtar ve ayırıcı dışındaki tüm optik bileşenler için değeri girin. Bu değerler bileşen üreticisinden edinilmelidir.)
dB
Toplam Diğer Komponentler Kaybı
(Optik Bypass Switch Kaybı + Optik Bölücü Kaybı + Diğer Optik Bileşenler Kaybı)
dB
Beşinci Adım – Üreticinin Elektronik Özellikleri
Ortalama Verici Çıkışı
(Bu değer verici üreticisinden alınmalıdır. Ortalama verici çıkışı için bir şart mevcut değilse minimum çıkış gücü için şartname kullanın.)
dBm
Minimum Alıcı Duyarlılığı

(Bu değer, alıcı üreticisinden edinilmelidir.)
dBm
Sistem Kazancı
(= Ortalama Verici Çıkışı – Minimum Alıcı Duyarlılığı)
dB
Altıncı Adım – Toplam Güç Kaybı
Güç Cezaları
(Bu değer ekipman üreticisinden temin edilmelidir, herhangi bir değer verilmezse 2.0 dB kullanın.)
dB
Tamir Marjı
(0,6 dB değerinde (2 ek yeri için x 0,3 dB kaybı) genellikle kullanılır.)
dB
Toplam Güç Kaybı
(= Güç Cezaları + Tamir Marjı)
dB
Yedinci Adım – Yığın Bağlantı Kaybı
Sistem Kazancı
(= Ortalama Verici Çıkışı – Minimum Alıcı Duyarlılığı)
dB
Toplam Güç Cezası
(= Güç Cezaları + Tamir Marjı)
dB
Toplam Bağlantı Kaybı
(= Sistem Kazancı – Güç Cezaları)
dB
Sekizinci Adım – Sistem Performans Marjı
Toplam Yığın Bağlantı Kaybı

(= Sistem Kazancı – Güç Cezaları)
dB
Toplam Kablo Sistemi Zayıflığı
(= Toplam Lif Kaybı + Toplam Konnektör Kaybı + Toplam Ek Kaybı + Diğer Bileşenlerin Toplam Kaybı)
dB
Sistem Performans Marjı
(= Toplam Bağlantı Kaybı Bütçesi – Toplam Kablo Sistemi Azaltma)
dB