trasformer

Bir trafo dolambaçlı devreleri arasındaki endüktif bağlantı ile enerji aktaran statik elektrik cihazdır. Ana sarımda bir değişen akım transformatör çekirdeği değişen bir manyetik akı ve sekonder sargısının boyunca bu şekilde değişken bir manyetik akı oluşturur. Bu değişen manyetik akı sekonder sargı değişen bir elektromotor kuvveti (EMF) veya voltaj indükler. Transformatörler devrelerin göreli gerilim değişir ya da, ya da her ikisini izole etmek için de kullanılabilir.

« Terimler Sayfasına Dön