Makro Kıvrım

Bir optik dalga klavuzunda eksenel olarak düz bir hattan olan tüm makroskobik sapmalardır.

« Terimler Sayfasına Dön