Amplifikatör

Bir iletim yoluna yerleştirilmiş, elektronik veya optik sinyalin gücünü artıran bir cihaz. Yükselticiler, vericiden hemen sonra (gç yükseltici), verici ile alıcı arasında bir mesafede (hat içi amplifikatör) yerleştirilebilir veya alıcıdan hemen önce (pre-amplifikatör) yerleştirilebilir.

« Terimler Sayfasına Dön