AM

Genlik modülasyonunun kısaltması. Taşıyıcı genliğinin sinyalle uyumlu olarak değiştiği bir iletim tekniği.

« Terimler Sayfasına Dön