Bu arkadaşımızın adı: Yeraltı Radarı ya da genel adıyla GPR (Ground Penetrating Radar). Yeraaltından haberler verir. Özelliklerine göre 1’metreden 40m’ye kadar yeraltında katman, enerji, su, plastik, dal, daşşşak ve metalik ne varsa gözler önüne serer.

« Terimler Sayfasına Dön