Sistem PMD, bir verici ve bir alıcı arasında bir optik bağlantı oluşturan optik bileşenlerin toplanmasına atfedilen toplam PMD’dir. Bu bileşenlerin birçoğunda gösterilmiştir. Gerçekten de, fiber optik, bağlantıda güçlendirme, güç bölme, dispersiyon telafisi veya optik çoklama kullanılması durumunda sadece bileşenlerden biri olabilir. Kablolanan fiber optiklerin PMD performansı azalmaya devam ederken, bağlantıdaki diğer bileşenlerdeki PMD performansına daha fazla önem verilecektir. Tipik olarak, uzun mesafeli bir sistemde, fiber optiğe atfedilen PMD, sistem PMD bütçesinin yarısına verilir. PMD sistemi, her bir bileşenin PMD karelerinin toplamının karekökünden hesaplanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir