PMD katsayısı, ps / km1 / 2 birimleri ile, PMD’nin elyaf uzunluğu boyunca oluşma oranını belirtir. Sabit bir uzunluk için ps birimleri ile bir “PMD değeri” ölçülebilir. Test setleri, ölçülebilir en düşük PMD değerine sahiptir. Düşük PMD katsayısına sahip fiber için, doğru ölçüm için uzun bir lif uzunluğu gerekir. Örneğin, 0.02 ps / km1 / 2 fiber minimum PMD’si 0.1 ps olan bir interferometrik test seti kullanılarak ölçülürse, fiber 25 km’yi gerektirir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir