Endüstriyel Isıtma Sistemleri

Direnç ölçümü yaparak PT-100 direnç değer tablosundan karşılaştırma yapabilirsiniz. Örnek olarak 10°C ölçüm değeri gösteren bir sensör için olması gereken direnç değeri 103,9 ohms dur. NOT: Eğer sensör ile kontrol cihazınız arsında sinyal kablosu mevcut ise direnç değerini önce pano içerisindeki klemens noktasından ve daha sonrada sahaya montajını yaptığınız sensörden direk olarak ölçüm alarak iki …

Okumaya devam et Endüstriyel ısıtma sistemlerinde sensör sıcaklık değerini yanlış gösteriyor ise hangi yolu izlemeliyim?

Direnç ölçümü yaparak PT-100 direnç değer tablosundan karşılaştırma yapabilirsiniz. Örnek olarak 10°C ölçüm değeri gösteren bir sensör için olması gereken direnç değeri 103,9 ohms dur. NOT: Eğer sensör ile kontrol cihazınız arsında sinyal kablosu mevcut ise direnç değerini önce pano içerisindeki klemens noktasından ve daha sonrada sahaya montajını yaptığınız. Sensörden direk olarak ölçüm alarak iki …

Okumaya devam et Endüstriyel ısıtma sistemlerinde sensör’ün doğru ölçtüğünü nasıl test edebilirim?

Kontrol cihazınız mahallî ise, cihaz üzerinde size belirtilen noktalara sensör bağlantı uçlarını giriniz eğer termostat alarm veriyor ise bağlantı uçlarını tekrar kontrol ederek doğru bağlantı yaptığınızdan emin olunuz. Kontrol cihazınız panoda ve sensör ile Kontrol cihazı arasına kablo çekmeniz gerekiyor ise mutlaka sinyal kablosu kullanınız ve klemens giriş noktalarında aşınma olmadığından emin olunuz. Aksi takdir …

Okumaya devam et Endüstriyel ısıtma sistemlerinde ısıtma sisteminin sensör kurulumunu yaparken nelere dikkat etmeliyim?

İlk durum olarak; Branşman borunuz çok uzun ve kabloyu iki defa boru üzerinden sarmak maliyetli ise. İkinci durum olarak; borunuz kısa fakat ısıtıcı kablonun iki defa sarılmasından dolayı aşırı ısınma meydana gelecek ve bu durum ürüne zarar verecek ise bu gibi durumlarda resimde gösterildiği gibi montajı yapılarak T-box kullanılır.

Okumaya devam et Endüstriyel ısıtma sistemlerinde T-Box kutusu borunun branşman noktasında neden kullanılır?

T-Box bağlantı kutusu elektrikli ısıtma kablosunun menzil gücünün bittiği noktada sonlandırma yerine T box kutusu kurularak ısıtma kablosunun iletken uçları kutu içerisinde diğer ısıtma kablosu ile birleştirilir. Burada ısıtma kablosunun iletken uçları enerji kablosu olarak düşünülür ve ısıtmanın devam ettiği boru üzerine yeni enerji bağlantı kutusu konulmadan ve enerji kablosu çekilmeden ısıtmanızı sürdürebilirsiniz.

Okumaya devam et Endüstriyel ısıtma sistemlerinde T-Box kutusu kablo menzilinin bittiği noktada nasıl kullanılır?

Kutu içerisine ilk giren kablo, branşmana giden kablo ve boru üzerinde devam edecek olan kablo, olmak üzere her kablonun faz ucu Nötr ucu ve toprak ucu diğer kabloların aynı uçları ile resimdeki gibi bağlanır.

Okumaya devam et Endüstriyel ısıtma sistemlerinde T-Box kutusunda ısıtma kablosunun bağlantısı nasıl yapılır?

Tüm self re güle grubu ısıtıcı kablolar ve güç sınırlayıcı ısıtma kablosu devreye kesinlikle paralel bağlanır. Sabit Vatlı ve MI ısıtıcı kablolar ise aksi belirtilmediği sürece devreye paralel bağlanır.

Okumaya devam et Endüstriyel ısıtma sistemlerinde elektrikli ısıtma kabloları kutu içerisinde dereye nasıl bağlanır?